Vi är ett rekryteringsföretag i Stockholm

Söker ni sälj­ och servicepersonal i Stockholm? Låt oss på Workway ta hand om rekryteringsprocessen när ni söker ny kompetens inom sälj och service. Med ert verksamhetsbehov som utgångspunkt letar vi upp kandidater med precis rätt kvalifikationer och erfarenhet. En felaktig rekrytering är inte bara kostsam och tidskrävande, många gånger är det också besvärligt. Därför är det viktigt att tillsätta rätt person på rätt plats redan från början.

VÅR STYRKA LIGGER I KUNSKAP OCH ERFARENHET

Det som skiljer oss från traditionella rekryteringsföretag är att vi har valt att rikta in oss på det vi kan bäst ­ sälj och service. Workway har ett brett kontaktnät, lång erfarenhet och genuin kunskap om sälj­ och servicebranschen. På så sätt är vi trygga med att kunna presentera rätt kandidat, varje gång. Vi tror nämligen att det blir bäst så i slutändan.

SNABB OCH EFFEKTIV REKRYTERING

Eftersom Workways rekryteringslösningar är specialinriktade på sälj­ och servicebranschen behöver vi inte lägga lika mycket tid på behovsanalyser eller långdragna urvalsprocesser. Vi är själva aktiva inom branschen och vet redan vad det handlar om. Vi rekryterar med jämna mellanrum serviceinriktad eventpersonal inom vår egna bemanning och för våra eventtjänster.

Vi kan snabbt utifrån era behov skapa oss en bild över vem den rätta kandidaten är. Chansen är dessutom stor att denne bara är ett telefonsamtal bort.

Vi stod inför en organisationsförändring och behövde rekrytera en ny chef på kort tid. Workway hjälpte oss att hitta rätt nyckelperson som skulle leda vårt team framöver. Under rekryteringsprocessen och introduktionen tog Workway även hand om den operativa driften av gruppen samtidigt som den nya chefen coachades in i den nya rollen av konsulten. På 2 månader ökade lönsamheten i samma takt som kundnöjdheten

BolånetorgetVD Bolånetorget, Able Mahari

Workway hjälpte oss både strategiskt och operativt avseende försäljningsledning och retention. Vi fick hjälp med rekrytering och ledning av säljare/mötesbokare som hjälpte oss med att lyfta försäljningen och hitta nya tillvägagångssätt att presentera vår tjänst ute på marknaden.

KeyVD KEY, Peter Strömberg