Konsultföretag i Stockholm med fokus på förändring

Sälj­- och servicebranschen är i ständig förändring, precis som världen i övrigt. Nya utmaningar uppstår, eller så har de gamla förändrats på ett sätt som gjort att förutsättningarna för att möta dem blivit annorlunda. Workway erbjuder därför ett flertal konsulttjänster som kompletterar er verksamhet med så väl kompetenshöjande aktiviteter som direkta ledningsinsatser.

workway är ett konsultföretag i stockholm

MED VÅRA KONSULTTJÄNSTER NÅR NI ERA MÅL

Workway har lång erfarenhet av sälj­ och servicebranschen. Med den i bagaget hjälper vi er ta fram effektiva arbetssätt, förbättrade rutiner och verksamhetsspecifika strategier som verkligen fungerar, oavsett vilka förutsättningar som råder. Det vågar vi lova eftersom Workways konsulttjänster baseras på erfarenhet, kunskap och branschförståelse snarare än på generella arbetsmodeller.

BEHÅLL KONKURRENSKRAFTEN GENOM ATT VARA STEGET FÖRE.

Vi kan erbjuda strategiska insatser och rådgivning till er företagsledning. Exempelvis genom att indirekt vara med och utforma strategier, påverka beslut, ta fram nya eller utveckla befintliga arbetssätt. Vi kan även erbjuda utbildning och utveckling i form av olika typer av workshops/sälj ­och service­träningar med “best practice”. Vi utgår alltid från och anpassar oss efter era verksamhetsbehov, vi vet att behovet och förutsättningar kan variera från företag till företag. Därför är vi flexibla och snabba i våra processer för att underlätta samarbetet.

Vi stod inför en organisationsförändring och behövde rekrytera en ny chef på kort tid. Workway hjälpte oss att hitta rätt nyckelperson som skulle leda vårt team framöver. Under rekryteringsprocessen och introduktionen tog Workway även hand om den operativa driften av gruppen samtidigt som den nya chefen coachades in i den nya rollen av konsulten. På 2 månader ökade lönsamheten i samma takt som kundnöjdheten

BolånetorgetVD Bolånetorget, Able Mahari

Workway hjälpte oss både strategiskt och operativt avseende försäljningsledning och retention. Vi fick hjälp med rekrytering och ledning av säljare/mötesbokare som hjälpte oss med att lyfta försäljningen och hitta nya tillvägagångssätt att presentera vår tjänst ute på marknaden.

KeyVD KEY, Peter Strömberg