FRÅGOR & SVAR – EVENTBEMANNING

Vi har egen extrapersonal – varför ska vi hyra personal från er?

Alla som driver ett företag eller har personalansvar vet hur tidskrävande och kostsamt och tidskrävande det kan vara med rekrytering av extrapersonal. Många av våra kunder har vänt sig till oss då de har insett att det är mycket mer kostnadseffektivt och sparar mycket tid genom att komplettera sitt personalbehov med Workways eventbemanning. Det är snabbt, enkelt och vi håller en hög kvalitetsnivå på varje uppdrag.


Hur snabbt får man svar på en förfrågan?

Vi återkopplar inom 24 timmar. Vi kontaktar er och genomför en behovsanalys för det aktuella uppdraget. På så sätt säkerställer vi att vi tar fram potentiella kandidater som matchar uppdragsbeskrivningen.


Hur hanterar ni sekretess?

Vid önskemål kan sekretessavtal skrivas redan vid uppdragsförfrågan. Vår personal har en sekretessklausul i sitt avtal. Detta gäller uppdrag som kräver att vår personal tar del av konfidentiell information för att kunna genomföra uppdraget.


Hur snabbt brukar ni kunna hitta och tillsätta eventpersonal efter att ha fått en förfrågan?

I vissa fall har vi kunnat tillsätta en serviceambassadör redan inom 1-3h (gäller inom tullarna – Stockholm City).


Var i Sverige finns kandidaterna i ert nätverk?

Kandidaterna i vårt nätverk finns i hela Stockholmsområdet.


Är det dyrare att hyra personal från er än att anställa extrapersonal själva?

Nej. När man räknar in timlön och arbetsgivaravgift, semesterersättning, ob och tiden ni lägger på intervjuer, förberedelse, återkoppling, introduktion etc så blir det mer kostnadseffektivt och smidigare att hyra av oss i längden, hur man än ser på det. Vi gör ett urval av kvalificerade kandidater, kvalitetssäkrar och utbildar nya medarbetare enligt våra noggranna rutiner för att säkerställa att våra kunder alltid har kompetent personal på plats.


Kan man anställa en serviceambassadör efter avslutat uppdrag?

Vissa serviceambassadörer/konsulter i vårt nätverk är endast intresserade av att jobba på uppdragsbasis, andra kan tänkta sig att uppdraget övergår i en anställning. Är ni intresserade av att anställa någon av våra serviceambassadörer efter avslutat uppdrag så kan vi diskutera ett rekryteringsarvode vid en eventuell anställning.

Vi tyckte att kontakten med Workway var smidig. Eventvärdinnorna var på plats i tid, var trevliga och service minded och gjorde överlag ett mycket gott arbete. / VD Anders Brinck, Shortcut Media

Shortcut Media